ขาย Pm Wmz 36 – 37 บาท

/\ ecurrencysmile.com สวัสดีค่ะ

WMZ WebMoney มีขาย :  $1000

สั่งซื้อ ขั้นต่ำ $100 ราคา $1 = 37.00 บาท

ค่าธรรมเนียม 100 บาท

PM Perfect money มีขาย : $00

สั่งซื้อ ขั้นต่ำ $100 ราคา $1 = 36.00 บาท

ค่าธรรมเนียม 100 บาท

รีบหน่อยของมีจำนวนจำกัด


วิธีสั่งซื้อ WMZ กับ ecurrencysmile.com


แจ้งจำนวน WMZ WebMoney หรือ PM Perfect money ที่ต้องการ สั่งซื้อ และ เลข WMZ WebMoney หรือ PM Perfect money ของลูกค้า และจำนวนเงินที่จะโอนเข้ามามีเศษสตางค์ต่อท้ายรวมค่าธรรมเนียม เช่น 30,100.99 บาท มาที่ e-mail นี้


1.ติดต่อ (sale) แจ้งซื้อ Wmz : soontaree8@gmail.com


ชำระเงินเข้าบัญชีทางร้าน ตามจำนวนที่ลูกค้าต้องการซื้อและ ห้ามเกินจำนวนที่ทางร้านมีขาย ถ้าเกินส่งคืนกลับไปทันที


2.ชำระเงินเข้า

ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่ :

006 263854 8

ชื่อบัญชี สุนทรีย์  จันทร์พูน


ทางร้านจะดำเนินการโอน WMZ WebMoney กลับไปให้เร็วที่สุดค่ะ

ขอบพระคุณ ที่ให้การอุดหนุน ^^

ecurrencysmile.com

/\

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *